Bestil beholdere til affaldssortering.

Kontakt
GPM

Glas, plast og metal:

PP

Papir og småt pap

Pap

Pap

Makulering

Makulering af papir

2-HJULET BEHOLDER (312 kr. pr. år pr. beholder)

4-HJULET BEHOLDER (436 kr. pr. år pr. beholder)

Andet affald

Andet affald

Samtykke

I forbindelse med databehandling af dine svar til AffaldVarme Aarhus, skal vi jf. Databeskyttelsesforordningen informere dig om en række detaljer i vores håndtering af dine oplysninger og oplyse dig om dine rettigheder i den forbindelse.


Hvad indhenter vi og hvorfor?

Vi behandler dine indtastede personoplysninger for at kunne bestilling af affaldsbeholdere. 

Vores behandling af personoplysningerne sker på baggrund af Databeskyttelseslovens artikel 6, stk. 1, litra a (samtykke).

Oplysningerne i elektronisk form er fysisk opbevaret sikkert hos vores leverandører. Oplysningerne bliver også behandlet hos vores leverandører.


Du kan få slettet din kommentar

Du har ret til at anmode om indsigt i oplysningerne vi har om dig.

Du har ret til at anmode om berigtigelse eller sletning af oplysningerne: Navn, e-mailadressen og kommentar. 

Det samtykke du har givet til behandlingen, kan til en hver tid trækkes tilbage.

Hvem anvender dit Navn, e-mailadresse og kommentar?

Den dataansvarlige er:

AffaldVarme Aarhus
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand

Telefon: 77 88 10 10
E-mail: affaldvarme@aarhus.dk

Har du spørgsmål i forbindelse med AffaldVarme Aarhus' behandlinger af dine oplysninger, kan du også kontakte os på e-mail affaldvarme@aarhus.dk.

Du skal slutteligt vide, at det er muligt at klage til Datatilsynet over behandlingen af personoplysningerne.