Hvordan skal affaldet sorteres og hvorfor? 

Stil spørgsmål på vores Facebook side Sortér Mer' Aarhus: 
https://www.facebook.com/SorterMer/