Manglende tømning af affaldsbeholdere

Er din beholder ikke blevet tømt, kan du kontakte KundeserviceAffald på kundeserviceaffald@aarhus.dk eller telefon 89401600.

Affaldssortering

Fra 1. juni 2019 overtog AffaldVarme Aarhus affaldsindsamlingen i hovedparten af de kommunale bygninger. Derfor er der mange steder allerede nu kommet nye affaldsbeholdere udenfor.

Det betyder dog ikke, at affaldssorteringen går i gang nu. Kun at selve indsamlingsopgaven har skiftet hænder.

Den nye affaldssortering sættes i gang løbende fra november 2019 og frem mod 2022. 

Tømningsdagene for restaffald er blevet ændret 13.6.2019.

Du kan også se tømningerne på www.affaldvarme.dk/mitaffald
Vær opmærksom på, at du skal indtaste ejendommens hovedadresse (kundeforholdet) for at søge tømningen frem.

  • Listerne er kun gældende for restaffaldsbeholdere på hjul

Beholderne skal være tilgængelige på tømningsdagen.

Tidligere nøgleordninger ophørte pr. 1. juni. Ønskes en ny nøgleordning skal du kontakte kundeservice på kundeserviceaffald@aarhus.dk

Se tømningsdage for restaffald i hver magistratsafdeling

 

Skraldebilerne, der henter glas, plast, metal samt papir og småt pap, kører i øjeblikket efter midlertidige ruter.

www.affaldvarme.dk/mitaffald kan du allerede nu se de faste ruter, der igangsættes i løbet af juli måned.

Vær opmærksom på, at du skal indtaste ejendommens hovedadresse (kundeforholdet) for at søge tømningen frem.

  • Listerne er kun gældende for holdere på hjul

Beholderne skal være tilgængelige på tømningsdagen.

Tidligere nøgleordninger ophørte pr. 1. juni. Ønskes en ny nøgleordning skal du kontakte kundeservice på kundeserviceaffald@aarhus.dk

Tømningsdage for stort pap

Har du fået en ny papbeholder på 1100 L (Marius Pedersen), så tømmes disse på onsdage alt efter den valgte tømningsfrekvens (ugetømning, 14-dages tømning, månedstømning).

Se midlertidige tømningsdage for glas, plast, metal samt papir og småt pap

Har I meget stort pap f.eks. papkasser fra bleer og frugt, kan I bestille en 1.100 liters beholder på fire hjul til stort pap.

Beholderen tømmes hver 4. uge. Den kan sagtens blive tømt oftere, hvis I har behov for det.

Mål på 1.100 liters beholder: B: 125 cm, H: 133 cm, D: 108 cm.

Kontakt KundeserviceAffald på kundeserviceaffald@aarhus.dk eller telefon 8940 1600 for bestilling.

I maj 2019 ombyttede vi de affaldsbeholdere, I allerede havde opstillet udendørs, til beholdere fra AffaldVarme Aarhus. I fik altså ikke beholdere til sortering nu, med mindre I havde beholdere til sortering i forvejen.

Kontakt KundeserviceAffald på kundeserviceaffald@aarhus.dk hvis:

  • Jeres gamle beholdere på hjul ikke er blevet afhentet, men I har fået nye.
  • I ikke har fået nye beholdere til restaffald.

Eksisterende beholdere

Vi er i gang med at bytte de eksisterende glasbeholdere til nye glas, plast og metalbeholdere.

Du må fremover også gerne lægge metal- og plastemballage i den nye beholder, men sorteringen går officielt tidligst i gang i 2020, hvor du også får udleveret sorteringsvejledninger mm.

Vi bytter beholderne om nu af hensyn til logistik og skraldebilernes ruter. Din beholder tømmes fremover af en skraldebil til glas, plast og metal.

De gamle glasbeholdere afhentes hurtigst muligt.