• Du må ikke aflevere dagrenovation på genbrugsstationen.
  • Anvend klare sække eller poser til affaldet.
  • Ingen lastbiler og biler til stort kørekort. Totalvægt max. 3.500 kg. inkl. trailer.
  • Brug trailernet eller få surret affaldet godt fast, så affaldet ikke flyver af traileren på vej til genbrugsstationen.
  • Pladsmandens anvisninger skal følges.
  • Medbring egne redskaber til aflæsning og oprydning.
  • Farligt affald skal afleveres i tæt, lukket emballage. Typen af affald skal fremgå af emballagen.
  • Klunsning er ikke tilladt.
  • Bemærk: det er kun folk med bopæl i Aarhus Kommune, som kan bruge genbrugsstationerne.