Genbrugsstationerne modtager alle typer affald fra private husstande og mindre mængder affald fra virksomheder. Eneste undtagelse er restaffald.

Sortér hjemmefra

Sorterer du affaldet hjemmefra, er det let at aflevere i de rigtige containere eller ved det rigtige skilt. Er du i tvivl, er du altid velkommen til at kontakte pladspersonalet. 

Sortering gavner - og genbrugsstationerne sender store mængder værdier videre til genanvendelse. 

Sådan sorterer du:

Ja tak

 • Asfalt

Nej tak

 • Beton
 • Jord
 • Klinker
 • Sanitet
 • Stentøj
 • Asfaltpap
 • Tagpap

Ja tak

 • Asbestholdigt affald i hele plader, dvs. bølgeeternit, bløde plader, skiftereternit mv., i tæt og lukket emballage
 • Asbestholdige plader med brud og knuste plader i tæt og lukket emballage. Tæt emballage kan være plastik, sække eller bigbags, som er sikret mod oplukning.
 • Fibercement

Nej tak

 • Gips

 • Isolering

 • Asbestholdige plader, som IKKE er indpakkede i tæt emballage

Hvad sker der med affaldet?  

Asbest er et farligt materiale. Indånding af asbeststøv kan forårsage asbestose og lungekræft. Det er umuligt at brænde asbest, da det tåler temperaturer op til 900 grader. Asbestholdigt materiale indeholder bl.a. bølgeeternit, skifereternit, facadeplader o.lign.

Asbestpladerne køres til deponering til deponi på behandlingsanlægget i Glatved, hvor det placeres på et særligt område.

Hvordan skal affaldet afleveres?

Kontakt venligst personalet, inden aflæsning.

Asbestholdigt affald skal afleveres i tæt og lukket emballage. Hele plader modtages evt. stablet og indpakket på EUR paller i et omfang svarende til ca. 140 m2 eller ca. 140 plader.

Asbestholdigt affald afleveres i særlig container opstillet på genbrugsstationerne. På mange af genbrugsstationerne står denne container ikke fremme til fri afbenyttelse.

Da man ikke umiddelbart kan skelne asbestholdige og ikke asbestholdige tagplader, håndteres alle tagplader som asbestholdige plader på genbrugsstationerne.

Eventuelle anvisninger fra pladspersonalet SKAL altid følges.

Ja tak

 • Alkaliske batterier
 • Brunstens batterier
 • Knapcelle batterier
 • Kviksølvs batterier
 • Nikkelmetal batterier
 • Lithium batterier under 500 g.

Nej tak

 • Bilbatterier
 • Cykelbatterier
 • Lithium batterier over 500 g.
 • Pap
 • Plastikposer

Hvad sker der med affaldet?

Batterier er elskrot, som er omfattet af Producentansvar. Se beskrivelse af ordningen hos 

DPA-system

Batterier afleveres til oparbejdning med henblik på genanvendelse af materialerne.  

   

 

Ja tak

 • Beton
 • Natursten
 • Betontagsten
 • Cement (uden emballage)
 • Belægningssten
 • Havefliser

Nej tak

 • Tegl
 • Jord
 • Eternit
 • Fugematerialer
 • Isolering
 • Klinker
 • Spande

Hvad sker der med affaldet?

Materialerne nedknuses og bruges til vejbygning.

Ja tak

 • Bilbatterier

 • Knallertbatterier

 • Motorcykelbatterier

Nej tak

 • Små husholdningsbatterier 
  På Lystrupvej skal de igennem et hul i hegnet.
  På Ølstedvej skal de i en plastkasse på bordet ved farligt affald.
  På øvrige genbrugsstationer skal de i en blå tønde til små batterier. 
 • Lithium batterier over 500 g.
 • Opladere
 • Cykelbatterier

Hvad sker der med affaldet?

Der findes i dag mange forskellige typer bilbatterier. Batterierne sendes videre til en aftager, som sorterer dem. De genanvendelige batterier genanvendes. Resten sendes enten til et anlæg, hvor de giftige væsker uskadeliggøres, eller de indkapsles i cement og deponeres.

Ja tak

 • Plastikposer
 • Bæresække
 • Sorte affaldssække
 • Bobleplast
 • Strækfilm

Mærket med genbrugssymbolet: 4 LD-PE der står for Low-Density Polyethylen.

Nej tak

 • Presseninger
 • Badebassiner
 • Armeret folie
 • Hård plast
 • Poser fra haveaffald
 • Landbrugsplast

Hvad sker der med affaldet?

Plastfolien sorteres i klar og farvet plast. Derefter bliver den granuleret (findelt) og smeltet om til nye plastprodukter.

Plast er lavet af olie, som er en begrænset råvare. Når plastflasker genbruges, sparer vi både olie og den energi, der skal bruges på at forarbejde olien til plast. For at fremstille 1 kg ren plast, skal der bruges 2 kg olie.

Ja tak

 • Tegl med mørtel
 • Letbeton
 • Leca
 • Mørtel
 • Gasbeton

Nej tak

 • Glaserede tagsten
 • Klinker
 • Glaserede fliser
 • Asfalt
 • Eternit
 • Fibercement
 • Skorstene

Hvad sker der med affaldet?

Materialerne nedknuses og bruges som erstatning for nye materialer. 

Ja tak

 • Haveslanger
 • Badebassiner
 • Forurenet byggeaffald f.eks. fra skorstene
 • Vinylgulve
 • Ildfaste glasfade
 • Kakkelborde
 • Gummistøvler

Nej tak

 • Asbest
 • Maling
 • Mursten
 • Isolering

Hvad sker der med affaldet?

Containeren til deponi er til mindre mængder affald, der ikke kan genanvendes eller brændes, og som ikke udgør en fare for miljøet. Det er dyrt at aflevere affald til deponi, da der skal betales høje affaldsafgifter til staten af affaldet.

Genbrugsstationerne sørger for, at affaldet deklareres og afleveres på Glatved Losseplads.

Ja tak

 • Bildæk
 • Traktordæk
 • Lastbildæk
 • Knallertdæk
 • Motorcykeldæk
 • Trillebørdæk
 • Dæk med eller uden fælg

Nej tak

 • Cykeldæk. De skal i ”Småt brændbart” 
 • Cykelslange
 • Larvebånd

Hvad sker der med dem?

Fælgene afmonteres og omsmeltes til produkter af nyt metal. Gummi fra dækkene granuleres og bruges som råvare til nye produkter, for eksempel til underlag på kunstige græsplæner.

Ja tak

 • Øldåser
 • Sodavandsdåser

Nej tak

 • Plastik
 • Pap
 • Konservesdåser
 • Elektronik

Hvad sker der med affaldet?

Emballagedåser til læskedrikke har en høj kvalitet og kan afsættes til genanvendelse. De indsamlede dåser opdeles i forskellige metalfraktioner, hvorefter de omsmeltes til nye dåser.

Ja tak

 • Sparepærer
 • LED-pærer
 • Lavenergipærer
 • Lysstofrør under 60 cm.
 • Udladningslamper
 • Halogen

Nej tak

 • Lysstofrør over 60 cm.
 • Pap
 • Plastikposer

Ja tak

 • Maling og lak
 • Lim og fugemasse
 • Spraydåser
 • Olie og kemikalier
 • Insekt- og plantegifte
 • Plantegødning
 • Cykelbatterier

Farligt affald afleveres i tæt, lukket emballage, der skal være mærket med affaldstype. 

Nej tak

 • Elektronik
 • Malerudstyr
 • Asbest
 • Kanyler
 • Medicin
 • Ammunition
 • Trykflasker

Hvad sker der med affaldet?

Affaldet afleveres til AffaldsCenter Farligt affald, der sørger for at bortskaffe det farlige affald til videre behandling. En del af det farlige affald oparbejdes til genanvendelse. Andet destrueres ved specialbehandling eller deponeres.

Ja tak

 • Fladskærme
 • Bærbare computere
 • Tablets

Nej tak

 • Stationære PC'ere
 • PC-tilbehør
 • Telefoner
 • Printere

Hvad sker der med affaldet?

Elektronikaffald er omfattet af ordningen Producentansvar. Læs om ordningen hos 

DPA-system

Indsamlet elektronikaffald afleveres til oparbejdning med henblik på genanvendelse af materialer og metaller. En mindre del, der ikke kan genanvendes, afleveres til forbrænding eller på deponi.

Ja tak

 • Ren, hvid flamingo
 • Flamingokasser
 • Flamingoemballage

Nej tak

 • Farvet flamingo. Det skal i "Småt brændbart"
 • Beskidt flamingo
 • Kapilærkasser
 • Flamingochips

Hvad sker der med affaldet?

Den hvide flamingo bliver presset til briketter og derefter genanvendt som isoleringsmateriale eller bliver til nyt flamingo.

Ja tak

 • Gipsplader
 • Vådrumsgips
 • Farmacelgips

Nej tak

 • Ledninger
 • Kabler
 • Stik
 • Stikkontakter
 • Gips med lægter eller metalskinner
 • Gipsfigurer
 • Plastikposer

Hvad sker der med affaldet?

Den indsamlede gips køres til fabrikker, hvor den knuses. Papir, pap og urenheder fjernes. Tilbage er gipsen, som genanvendes i nye gipsprodukter eller i cement. Papir og pap brændes.

Ting der er lidt for gode til at blive smidt ud.

Ja tak

 • Møbler og lamper
 • Cykler
 • Køkkengrej
 • Køkkenmaskiner
 • Legetøj
 • Tasker og kufferter
 • Have- og byggeartikler

Nej tak

 • Hårde hvidevarer
 • Vandskadede møbler
 • Skærme og printere
 • Maling og kemikalier
 • Bildæk
 • Leksikonsamlinger
 • VHS- og kassettebånd

Giv til Foreningen Brugsting. Sortering på genbrugsstationen til genanvendelse.

Ja tak

 • Cykler
 • Fladskærms-TV
 • Alt til børn
 • Værktøj
 • Plader og pladeafspillere
 • Alt til indretning af hjemmet

Nej tak

 • Senge
 • Madrasser
 • Byggematerialer

Hvad sker der med affaldet?

De frivillige foreninger, der driver loppemarkeder og genbrugsbutikker, har sluttet sig sammen i Foreningen Brugsting. Foreningen har egne containere på genbrugsstationerne og sælger varerne herfra på loppemarkeder og i genbrugsbutikker, og overskuddet går til velgørende formål.

Læs mere om foreningen Brugsting

Ja tak

 • Flasker
 • Syltetøjsglas
 • Drikkeglas
 • Glasskår
 • Konservesglas

Nej tak

 • Porcelæn
 • Keramik
 • Krystalglas
 • Vinduesglas
 • Spejle
 • Glaslåg
 • Ildfaste fade

Hvad sker der med affaldet?

Omsmeltes og genanvendes til nyt glas.

 

Ja tak

 • Stenuld
 • Glasuld
 • Mineraluld
 • Rockwool
 • Vintermåtter

Nej tak

 • Pap
 • Gips

Hvad sker der med affaldet?

Materialerne granuleres, omsmeltes og bruges i produktion af nyt isoleringsmateriale.

Ja tak

 • Blade og blomster
 • Buske og grene
 • Græstørv og rullegræs
 • Hækafklip
 • Nedfaldsfrugt
 • Træer og rødder
 • Brænde

Nej tak

 • Plastikposer
 • Jord og opfej
 • Urtepotter
 • Snore
 • Natursten
 • Havehegn
 • Flethegn

Hvad sker der med affaldet?

Haveaffaldet fra genbrugsstationerne køres til AffaldsCentret i Lisbjerg. Her neddeles haveaffaldet og laves til forskellige slags kompost.

Komposten sorteres, og så kan den bruges til forbedring af jorden i haver og parker.

Større grene og rødder sorteres fra og bruges som biomasse til produktion af el og varme på et forbrændingsanlæg.

Ja tak

 • Vaskemaskiner
 • Opvaskemaskiner
 • Tørretumblere
 • Komfurer
 • Induktionsplader

Gerne defekte, højst 8 år gamle, almindelige brugsspor.

Nej tak

 • Køleskabe
 • Frysere
 • Mikroovne

Hvad sker der med affaldet?

Hos genbrugsstationerne på Lystrupvej og Sintrupvej har du mulighed for, at aflevere dine gamle hvidevarer til genbrug. Hvidevarer til genbrug er et forsøg, hvor vi i samarbejde med De Grønne Hvidevarer undersøger, om hårde hvidevarer, som ellers ville blive skrottet, kan repareres og bruges igen. 

Ja tak

 • PVC-tagrender
 • PVC-afløbsrør
 • PVC-kloakrør
 • Trapezplader

Nej tak

 • Gummistøvler
 • Kunstlæder
 • Vinylgulve
 • Termotag
 • Plastikposer

Blød PVC, som f.eks. gummistøvler og haveslanger, skal afleveres i deponi. 

Hvad sker der med affaldet?

PVC sorteres i hård og blød PVC. Hård PVC kan genbruges, hvis den ikke indeholder problematiske tilsætningsstoffer. Blød PVC bliver deponeret.

Plast er lavet af olie, som er en begrænset råvare. Når plastflasker genbruges, sparer vi både olie og den energi, der skal bruges på at forarbejde olien til plast. For at fremstille 1 kg ren plast, skal der bruges 2 kg olie.

Ja tak

 • Malet træ
 • Spånplader
 • Lamineret træ
 • Lakeret træ
 • Køkkenskabe
 • Træmøbler
 • MDF

Nej tak

 • Trykimprægneret træ
 • Træ med stof og glas
 • Bambusmøbler
 • Udendørs træ

Hvad sker der med affaldet?

Træet sorteres, neddeles og genanvendes i produktion af spånplader.

Ja tak

 • Møbler af metal
 • Barne- og klapvogne
 • Haveredskaber
 • Konservesdåser
 • Grill og gryder
 • Radiatorer og rør
 • Bil- og motordele (tømt for olie og benzin)

Nej tak

 • Kabler
 • Ledninger
 • Øldåser
 • Sodavandsdåser
 • Trykflasker
 • Spraydåser
 • Gasdåser

Hvad sker der med affaldet?

Metal har en stor genbrugsværdi. Ved at genanvende metal opnår man en energibesparelse på mellem 60% og 95% afhængigt af, hvilket metal det drejer sig om. Baggrunden er, at det koster meget energi og mange råstoffer at udvinde nyt metal fra naturen. Ved minedrift skabes der meget affald i form af jord og sten. Derudover skal der bruges en masse energi på at udvinde metallet af malmen og til de efterfølgende rensningsprocesser.

Det indsamlede jern og metal køres til skrotvirksomheder. Her bliver metallet neddelt og sorteret. Metallet bliver sorteret i magnetiske og ikke magnetiske metaldele samt i en resterende bunke bestående af gummi, plast, glas osv., som deponeres. De ikke magnetiske metaller sorteres yderligere i for eksempel aluminium og kobber. De forskellige metaller omsmeltes og anvendes som råmateriale i produktionen af nyt metal.

Ja tak

 • Muldjord
 • Sandjord
 • Råjord
 • Sand

Nej tak

 • Brokker
 • Beton
 • Forurenet jord
 • Græstørv
 • Haveaffald
 • Slagger

Hvad sker der med affaldet?

Materialerne analyseres for at sikre renheden, hvorefter jorden jord bruges til opfyld i Aarhus Havn. Evt. forurenet jord bortskaffes til deponi.

Ja tak

 • Komfurer
 • Indbygningsovne
 • Keramiske kogeplader
 • Vaskemaskiner
 • Tørretumblere
 • Kopimaskiner
 • Højtryksrensere over 120 cm.

På Genbrugsstation Ølstedvej hedder denne fraktion "Hårde hvidevarer", da "Komfurer & vaskemaskiner" er kombineret med "Køleskabe & frysere".

Nej tak

 • Microovne
 • Højtryksrensere under 120 cm.
 • Køleskabe
 • Frysere

Hvad sker der med affaldet?

Affaldet er omfattet af ordningen Producentansvar. Læs om ordningen hos 

DPA-system

Apparaterne bliver findelt, og metallet bliver genanvendt. Resten bliver brændt.

Ja tak

 • Køleskabe
 • Frysere
 • Kummefrysere
 • Køle- og fryseskabe
 • Svaleskabe
 • Klimaanlæg med kølemiddel
 • Vandkølere

På Genbrugsstation Ølstedvej hedder denne fraktion "Hårde hvidevarer", da "Køleskabe & frysere" er kombineret med "Komfurer & vaskemaskiner".

Nej tak

 • Komfurer
 • Vaskemaskiner

Hvad sker der med affaldet?

Affaldet er omfattet af ordningen Producentansvar. Læs om ordningen hos 

DPA-system

Apparaterne bliver findelt, og metallet bliver genanvendt. Resten bliver brændt.

Ja tak

 • Ledninger
 • Kabler
 • Kabeltromler
 • Stikdåser

Nej tak

 • Elektronik
 • Opladere
 • Fatninger
 • Elpærer
 • Fjernbetjeninger
 • Lyskæder  

Hvad sker der med affaldet?

Affaldet er omfattet af reglerne for elskrot. Kobberet bliver skilt fra og genbrugt.

Ja tak

 • Lysstofrør over 60 cm.

Nej tak

 • Lysarmaturer
 • Elpærer
 • Lamper
 • Pap
 • Plast
 • Emballage

Hvad sker der med affaldet?

Affaldet er omfattet af ordningen Producentansvar. Læs om ordningen hos 

DPA-system

Farlige stoffer fjernes, og glasfraktionen genanvendes.

Ja tak

 • Boksmadrasser
 • Sofaer
 • Lænestole
 • Store gulvtæpper
 • Skummadrasser

Nej tak

 • Pap
 • Papir
 • Træ
 • Hynder
 • Puder
 • Topmadrasser
 • Metal

Hvad sker der med affaldet?

Containeren med stort brændbart køres til affaldsenergianlægget, hvor affaldet neddeles og derefter brændes sammen med køkkenaffaldet fra husholdninger, brændbart affald fra industrien.

Ved at brænde affaldet udnyttes energien i affaldet til at producere varme og strøm. Derved sparer vi CO2 fra den olie, kul eller naturgas, vi i stedet skulle have anvendt.

Slaggen sorteres efterfølgende, så metaller fjernes. Slagge bruges som underlag til vejbelægninger. Røgen fra forbrændingen renses. Røgrensningsproduktet sejles til Norge, hvor det deponeres på godkendte anlæg.

På genbrugsstationerne tilbydes der makulering af fortrolige papirer. Makuleringsbeholderen er en blå, aflåst container med et indkast til papir. Papiret bliver makuleret på stedet, når containeren tømmes.

Ja tak

 • Standerlamper
 • Microbølgeovne
 • Emhætter
 • Miniovne
 • Lysarmaturer
 • Stationære PC'ere
 • Højtryksrensere under 120 cm.

Nej tak

 • Elektronik under 50 cm.
 • Fladskærme
 • Bærbare computere
 • Tablets

Hvad sker der med affaldet?

Elektronikaffald er omfattet af ordningen Producentansvar. Læs om ordningen hos 

DPA-system

Indsamlet elektronikaffald afleveres til oparbejdning med henblik på genanvendelse af materialer og metaller. En mindre del, der ikke kan genanvendes, afleveres til forbrænding eller på deponi.

Ja tak

 • Mursten
 • Teglsten

Nej tak

 • Beton
 • Stentøj og klinker
 • Sanitet
 • Jord
 • Fugematerialer
 • Isolering
 • Glaserede tegl og betontagsten

Hvad sker der med affaldet?

Materialerne sorteres og nedknuses til genanvendelse til opfyldning eller belægning som erstatning for nye råstoffer.

Ja tak

 • Mælkekasser fra Arla 
 • Brødkasser fra Schulstad og Kohberg

Nej tak

 • Andre plastkasser. Kig under bunden og find trekanten for korrekt sortering. 

Hvad sker der med affaldet?

Kasser sendes retur til Arla, Schulstad og Kohberg.

Når de ikke længere er egnede til returnering, bliver de genanvendt.

Plast er fremstillet af olie. Ved at genanvende plast sparer vi værdifulde ressourcer og skåner miljøet for CO2, som plast udleder ved forbrænding.

Ja tak

 • Europaller
 • Halvpaller
 • Defekte paller
 • Engangspaller
 • Plastpaller

Skal være fri for plastik, limtræ, krydsfiner, spånplader og påmonteret emner.

Nej tak

 • Flethegn
 • Jernbanesveller
 • Indendørs træ
 • Andet udendørs træ

Hvad sker der med affaldet?

Pallerne bliver gensolgt primært i Danmark. Paller, som ikke kan gensælges, bliver lavet om til flis.

Ja tak

 • Pap
 • Bølgepap
 • Karton
 • Papkasser
 • Æsker
 • Rent afdækningspap

Nej tak

 • Flamingo
 • Gavepapir
 • Mælkekartoner
 • Pizzabakker
 • Plastbånd
 • Plast

Hvad sker der med affaldet?

Pap har sin egen container på genbrugspladsen, og det skal ikke i papircontaineren. Forskellen på papir og pap er, at fibrene i papir er længere. Papiraffald kan på grund af de længere fibre bruges til flere nye produkter end pap.

Produktion af nyt pap belaster miljøet, da produktionsprocessen kræver både energi og kemikalier og udleder spildevand. Det er derfor en fordel at genanvende pap frem for at fremstille nyt. Når du afleverer pap i papcontaineren på genbrugsstationen, genanvendes det som råvare til fremstilling af for eksempel æggebakker og bølgepap.

Ja tak

 • Aviser

 • Ugeblade

 • Bøger

 • Reklamer

 • Kopipapir

 • Gavepapir

Nej tak

 • Pap
 • Plastikposer
 • Gavebånd
 • Ringbind

Hvad sker der med affaldet?

Aviser og ugeblade køres til genanvendelse og sælges videre til papirfabrikker.

Ja tak

 • Plast med genbrugssymbolet 2 PE, der står for PolyEthylen.
 • Farvede plastdunke
 • Ølkasser
 • Sodavandskasser
 • Plastkælke
 • Vandkander

Nej tak

 • Dunke fra motorolie og kemikalier

Hvad sker der med affaldet?

Dunkene sorteres, knuses og smeltes om til genanvendelse.

Plast er lavet af olie, som er en begrænset råvare. Når plastflasker genbruges, sparer vi både olie og den energi, der skal bruges på at forarbejde olien til plast. For at fremstille 1 kg ren plast, skal der bruges 2 kg olie.

Ja tak

 • Plast med genbrugssymbolet 1 PET (PolyEthylen Terephthalat)
 • Sodavandsflasker
 • Juiceflasker
 • Vindruebakker
 • Æggebakker

Nej tak

 • Dunke fra motorolie og kemikalier
 • Plast med madrester

Hvad sker der med affaldet?

De afleverede plastflasker sorteres, knuses og smeltes om. Herefter bruges plasten bl.a. til fleece eller bamsefyld.

Plast er lavet af olie, som er en begrænset råvare. Når plastflasker genbruges, sparer vi både olie og den energi, der skal bruges på at forarbejde olien til plast. For at fremstille 1 kg ren plast, skal der bruges 2 kg olie.

Ja tak

 • Plastikstole
 • Plastikborde

kun af plast.

Nej tak

 • Hyndebokse
 • Parasolfødder
 • Plasthavemøbler hvor træ og/eller metal indgår

Hvad sker der med affaldet?

Plast er fremstillet af olie. Ved at genanvende plast sparer vi værdifulde ressourcer og skåner miljøet for CO2, som plast udleder ved forbrænding.

Ja tak

 • Plast med genbrugssymbolet 5 PP, der står for PolyPropylen 
 • Baljer
 • Plasturtepotter
 • Spande
 • Hyndebokse

Nej tak

 • Dunke fra motorolie og kemikalier
 • Beskidte murerbaljer
 • Malerspande

Hvad sker der med affaldet?

Plast er fremstillet af olie. Ved at genanvende plast sparer vi værdifulde ressourcer og skåner miljøet for CO2, som plast udleder ved forbrænding.

Ja tak

 • Plast med genbrugssymbolet 6 PS (PolyStyren).
 • Blomsterbakker
 • Køleskabsskuffer

Nej tak

 • Emballage fra motorolie og kemikalier

Hvad sker der med affaldet?

Plast er fremstillet af olie. Ved at genanvende plast spare vi værdifulde ressourcer og skåner miljøet for CO2, som plast udleder ved forbrænding.

Ja tak

 • Klinker
 • Stentøj
 • Glaserede tegl
 • Glaserede krukker
 • Porcelæn
 • Væg- og gulvfliser
 • Rørpuds

Nej tak

 • Tegl
 • Fugematerialer
 • Spande
 • Sække
 • Fibercement
 • Slagger
 • Plast

Hvad sker der med affaldet?

Materialerne sorteres, nedknuses og genanvendes i produktion af stenuld.

Ja tak

 • TV med billedrør
 • Skærme med billedrør
 • Billedrør

Nej tak

 • Fladskærme
 • Bærbare computere
 • Tablets

Hvad sker der med affaldet?

Elektronikaffald er omfattet af ordningen Producentansvar. Læs om ordningen hos 

DPA-system

Indsamlet elektronikaffald afleveres til oparbejdning med henblik på genanvendelse af materialer og metaller. En mindre del, der ikke kan genanvendes, afleveres til forbrænding eller på deponi.

Ja tak 

 • Telefoner
 • Printerpatroner
 • Radio
 • Kamera
 • Elektrisk værktøj
 • Opladere
 • Elektrisk legetøj

Nej tak

 • Elektronik over 50 cm.
 • Batterier
 • Elpærer
 • Tablets

Hvad sker der med affaldet?

Elektronikaffald er omfattet af ordningen Producentansvar. Læs om ordningen hos 

DPA-system

Indsamlet elektronikaffald afleveres til oparbejdning med henblik på genanvendelse af materialer og metaller. En mindre del, der ikke kan genanvendes, afleveres til forbrænding eller på deponi.

Ja tak

 • Beskidt hvid flamingo
 • Farvet flamingo
 • Cykeldæk
 • Cykelslange
 • Lædervarer
 • Tæpper
 • Termotag

Nej tak

 • Ren hvid flamingo (skal afleveres i buret til hvid flamingo)
 • PVC-plast
 • Pap og papir
 • Træ
 • Tagpap
 • Metal
 • Restaffald

Hvad sker der med affaldet?

Containeren med småt brændbart køres til affaldsenergianlægget, hvor det brændes sammen med køkkenaffaldet fra husholdninger, brændbart affald fra industrien.

Ved at brænde affaldet udnyttes energien i affaldet til at producere varme og strøm. Derved sparer vi CO2 fra den olie, kul eller naturgas, vi i stedet skulle have anvendt. 

Slaggen sorteres efterfølgende, så metaller fjernes. Slagge bruges som underlag til vejbelægninger. Røgen fra forbrændingen renses. Røgrensningsproduktet, der er farligt affald, sejles til Norge, hvor det deponeres på godkendte anlæg.

Ja tak

 • Tagpap (rent)

Nej tak

 • Tagpap med træ
 • Vindpap
 • Ondoline

Ja tak

 • Toiletter
 • Håndvaske

Nej tak

 • Porcelæn
 • Badekar
 • Klinker
 • Stålvaske
 • Keramik

Hvad sker der med affaldet?

Materialerne sorteres, nedknuses og genanvendes i produktion af stenuld.

Tonergenbrug er en ny fraktion, der er opstartet i december 2019. Produkterne indsamles med emballage omkring. Gerne papkasse og/eller pose omkring produkterne.

Ja tak

 • Blækpatroner med printhoved
 • Blækpatroner uden printhoved
 • Printertoner (laser)
 • Kopimaskinetoner
 • Tromler til printer- og kopimaskiner
 • Fusere til printer- og kopimaskiner

Ja tak

 • Gasflasker
 • Pulverslukkere
 • Skumslukkere
 • Trykflasker
 • Heliumflasker

Nej tak

 • Sprayflasker 
 • Campinggas
 • Gasdåser
 • Kulsyreflasker
 • Lattergaspatroner

Hvad sker der med affaldet?

Flaskerne leveres tilbage til producenterne, som genbruger flaskerne eller sender dem til demontering og omsmeltning med henblik på genanvendelse af metallet.

Ja tak

 • Imprægneret træ
 • Imprægnerede stolper
 • Imprægnerede pæle
 • Jernbanesveller
 • Flethegn
 • Havehegn

Nej tak

 • Brænde
 • Indendørs træ
 • Tagpap

Hvad sker der med affaldet?

Materialerne bliver neddelt og bortskaffet til nyttiggørelse i udlandet.

Ja tak

 • Vinduer
 • Vinduesglas med og uden ramme
 • Spejle
 • Planglas
 • Bilruder
 • Glas i skifterammer
 • Drivhusglas

Nej tak

 • Blyindfattede ruder
 • Termoruder med PCB-risiko 

PCB er et farligt stof. Det findes primært i bygninger, som er blevet opført eller renoveret i perioden 1950-1977. Vinduer med PCB-risiko skal håndteres specielt. Kontakt venligst personalet.

Hvad sker der med affaldet?

Glas og ramme sendes til genanvendelse. Glasset smeltes om og bliver genanvendt til produktion af nyt glas eller isoleringsmateriale. Rammerne af træ enten brændes eller genanvendes i nye træprodukter til f.eks. spånplader.