Hvis I er flere husstande, der gerne vil gå sammen om en fælles løsning for affald, kan I overveje fælles affaldsbeholdere. Det kan være, I bor i rækkehuse, klyngehuse eller i etageboliger med flere ejere, hvor fælles beholdere kunne være en god idé. 

En fælles løsning for affald afregnes direkte med de enkelte deltagende ejere.

En fælles løsning for affald kræver en underskrevet aftale.

Download

Boligforeninger og fælles bebyggelser kan bestille tømning af storcontainere.

 

Kontaktoplysninger
Materiel

Hvilket materiel ønskes tømt?

Bemærkninger

Læs hvordan vi anvender dine personoplysninger

Der er en række forskellige beholdertyper, der kan bruges i fælles løsninger for affald, for eksempel nedgravede beholdere, kuber eller beholdere på hjul. 

Se forskellige beholdertyper samt krav til placering og adgangvej:

Kontakt os altid, før du bestiller eller ændrer beholdertype.

Etablering af en sorteringsgård ved større bebyggelser.

Få en sorteringsgård i jeres bebyggelse

Større bebyggelser kan skabe et område, hvor beboerne kan aflevere andet affald end det der i forvejen bliver indsamlet. Det kunne være:

  • Stort jern og metal
  • Stort pap
  • Elektronik
  • PVC
  • Stort brandbart
  • Farligt affald
  • Hårde hvidevarer

Hvis I ønsker at etablere en sorteringsgård, kan I spørge AffaldVarme Aarhus til råds. Vi vejleder gerne bebyggelser, som vil etablere en sorteringsgård.

Sorteringsområdet kan være stort eller lille, bemandet eller ubemandet. Det kan være hegnet ind eller indrettet i et rum i bebyggelsen.