Hvis der er brug for, at skraldemændene skal låse en dør eller port op for at komme til at tømme affaldsbeholdere, skal ejendommen være tilmeldt nøgleordning med skraldemanden.

Her skal du benytte låsesystemet Combi+. På den måde kan skraldemanden låse sig ind i alle de tilmeldte ejendomme med en særlig nøgle, uden at de forskellige ejendomme af den grund kan låse sig ind hos hinanden.

Levering og montering

Låsesystemet Combi+ kræver særlige låse, låsecylindre og nøgler og kræver en tilmelding til ordningen.

Når vi har modtaget tilmeldingen, modtager du en nøgle- og cylinderrekvisition fra os. Den skal du medbringe til en Ruko-forhandler, som du aftaler det videre forløb med.

Det er ejendommen selv, der betaler for indkøb og montering af låsesystemet og for evt. flere nøgler og låse. Hvis du senere har brug for at kontakte en Ruko-forhandler, skal du bruge det system-rekvisitions nr., som du får af AffaldVarme Aarhus ved tilmelding til ordningen.

Udfyld tilmeldingsformularen og tryk send:

Bemærk: Ved tryk på "accept" i formularen, accepterer du disse betingelser:

  1. Tilmelding til nøgleordningen kræver tilslutning til Rukos låsesystem Combi+.

  2. Det er ejeren, der afholder alle omkostninger i forbindelse med etable-ring, vedligehold og eventuel afmontering af låsesystemet.

  3. Døre og porte skal kunne holdes åbne med en holdemekanisme.

  4. Det er ejerens ansvar, at låsesystemet fungerer, så skraldemanden kan komme til at tømme affaldsbeholderne.

  5. AffaldVarme Aarhus hæfter ikke for brug af nøgler og kan ikke pålægges ansvar for eksempel ved et misbrug af bortkomne nøgler.

  6. AffaldVarme Aarhus kan ved skriftlig meddelelse til ejer/administrator opsige aftalen med én måneds varsel til et kvartalsskifte. Dog tidligst et år efter tilslutning med mindre opsigelsen kan begrundes med manglende overholdelse af ovenstående betingelser. Ejeren kan til enhver tid selv opsige aftalen, hvis de sørger for at der er fri og uhindret adgang til beholderne.

  7. Eventuelle driftsændringer eller ophør af aftalen berettiger ikke til refusion af de afholdte udgifter.

I forbindelse med databehandling af dine svar til AffaldVarme Aarhus, skal vi jf. Databeskyttelsesforordningen informere dig om en række detaljer i vores håndtering af dine oplysninger og oplyse dig om dine rettigheder i den forbindelse.


Hvad indhenter vi og hvorfor?

Vi behandler dine indtastede personoplysninger, så vi behandler din henvendelse om tilmelding til nøgleordning. 

Vores behandling af personoplysningerne sker på baggrund af Databeskyttelseslovens artikel 6, stk. 1, litra a (samtykke).

Oplysningerne i elektronisk form er fysisk opbevaret sikkert hos vores leverandører. Oplysningerne bliver også behandlet hos vores leverandører.


Du kan få slettet din kommentar

Du har ret til at anmode om indsigt i oplysningerne vi har om dig.

Du har ret til at anmode om berigtigelse eller sletning af oplysningerne: Navn, e-mailadressen og kommentaren. 

Det samtykke du har givet til behandlingen, kan til en hver tid trækkes tilbage.

Hvem anvender dit Navn, e-mailadresse og kommentar?

Den dataansvarlige er:

AffaldVarme Aarhus
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand

Telefon: 89 40 15 00
E-mail: affaldvarme@aarhus.dk

Har du spørgsmål i forbindelse med AffaldVarme Aarhus' behandlinger af dine oplysninger, kan du også kontakte os på e-mail affaldvarme@aarhus.dk.

Du skal slutteligt vide, at det er muligt at klage til Datatilsynet over behandlingen af personoplysningerne.