Tømningsdage

Se hvilke dage du får tømt dine affaldsbeholdere ved at indtaste din adresse:

Husk at salte og gruse

Om vinteren kan sne, is og glat føre volde problemer for skraldemændene. Se, hvad du selv kan gøre for, at du får tømt skraldespanden om vinteren. Benyt

Manglende tømning 

Læs om en grundejers pligt til saltning og snerydning

Få en sms dagen før din beholder tømmes

For at du kan modtage en sms, skal du være tilmeldt NemSMS fra det offentlige. Er du ikke allerede tilmeldt, kan du gøre det på

Tilmeld sms servicen fra AffaldVarme Aarhus

Tømningstidspunkt

Det er først sidst på dagen, du kan afgøre, om skraldespanden ikke er blevet tømt. Den bliver nemlig tømt mellem kl. 6 og 18, og tidspunktet kan variere fra gang til gang.

Vi tømmer hele året

Vi tømmer din skraldespand hele året, undtagen d. 25. december og 1. januar, hvor der vil være ændrede tømningsdage. 

Har du ikke fået tømt?

Det kan skyldes forhold ved din skraldespand, og skraldemanden vil lægge en begrundelse i din postkasse. Er skraldespanden ikke tømt af andre årsager, bedes du kontakte AffaldVarme Aarhus.

Tømningsdage og vintervejr

Hvis vintervejret bliver så voldsomt, at det forstyrrer de vanlige tømningsplaner, informerer vi på hjemmesiden.