Vejret giver ikke anledning til driftsforstyrrelser

Vejnavn - er din vej berørt?

Forventning* - se forventet tømning

*"Forventning" er et øjebliksbillede med forbehold for, at manglende tømninger endnu ikke er registreret.

Har skraldemændene ikke kunnet tømme din skraldespand på grund af forhold på din grund, har de afleveret en besked om årsagen i din brevkasse.

 

Tømning i vintervejr

Se hvad du selv kan og skal gøre for, at tømningerne bliver gennemført.

Tømning i vintervejr