I langvarigt vintervejr vil der være situationer, hvor skraldemændene foreløbig må opgive at tømme en skraldespand. Skraldemændene vil gennemføre så mange tømninger som muligt, og du kan selv gøre noget for, at tømningerne lykkes.

Problemer med manglende tømning opstår enten på vejen eller på grunden.

På vejen

Skraldebilerne kunne ikke køre på vejen, så skraldemændene måtte opgive at tømme skraldespandene. Typisk har ingen på vejen fået tømt deres skraldespand. Skraldemændene vil forsøge at gennemføre tømningen forskudt, dvs. i løbet af 3-4 arbejdsdage.
Du kan gøre følgende:

  • Sørg for, at der er ryddet og gruset på vejen og på adgangsvejen. Eller stil skraldespanden frem til nærmeste farbare vej.
  • Lykkes det ikke for skraldemændene at gennemføre tømningen, må det vente til næste normale tømningsdag.
  • Alt affald, i rimelige mængder, bliver taget med.
  • Kom affaldet i sække. Fyld dem halvt eller trekvart op.
  • Fyld ikke skraldespanden, så låget ikke kan lukkes.
  • Det er en stor hjælp for skraldemændene, hvis du har stillet skraldespand og ekstra sække frem til vejen.

På grunden

En beboer har ikke fået tømt skraldespanden, selvom skraldebilen kunne køre på vejen, og skraldemændene tømte naboernes skraldespande. Årsagen er typisk, at adgangsvejen, frem til skraldespanden, ikke var ryddet eller gruset, eller at beholderen ikke var stillet frem til vejen 

Du kan gøre følgende

  •  Vent til næste tømningsdag
  •  Fyld ekstra affald i sække. De ekstra sække skal forsynes med sækkemærke, som kan købes på genbrugsstationerne ved betaling med dankort eller du kan: 

 Bestille ekstra afhentning af restaffald