Ny kunde i nyt hus

Hvis du er ejer af et nyopført hus, skal du oprette dig som kunde og bestille affaldsbeholdere til huset. Oprettelsen foregår via selvbetjeningsløsningen

Undervejs i oprettelsen skal du tage stilling til størrelse på dine affaldsbeholdere.

  • Du skal have én beholder til restaffald og én til glas, plast, metal, papir og småt pap.
  • Har du mere genanvendeligt affald, end der kan være i én beholder, kan du i stedet bestille en beholder til glas, plast og metal samt en til papir og småt pap.
  • Du har også mulighed for at bestille en beholder til haveaffald.

Se de forskellige beholderstørrelser

Krav til adgangsvej og opstilling

Der er en række krav til adgangsvejen til affaldsbeholderen, som skal være opfyldt.

Læs om krav til adgangsvej og opstilling