Hvis du er ejer af et nyopført hus, skal du oprette dig som kunde og bestille affaldsbeholdere til huset. Oprettelsen foregår via selvbetjeningsløsningen

Undervejs i oprettelsen skal du tage stilling til størrelse på dine affaldsbeholdere.

  • Du skal have én beholder til restaffald og én til glas, plast, metal, papir og småt pap.
  • Har du mere genanvendeligt affald, end der kan være i én beholder, kan du i stedet bestille en beholder til glas, plast og metal samt en til papir og småt pap.
  • Du har også mulighed for at bestille en beholder til haveaffald.