Bemærk

Filerne til de nedgravede beholdere har to sider. Side 1 har hvid tekst, som er den trykkeriet skal trykke, mens side 2 viser, hvordan teksten vil se ud.

Farvekoder:

Alle filerne er i CMYK og har følgende farvekoder:

  • Glas, plast og metal: 0, 49, 100, 0
  • Papir og småt pap: 95, 35, 5, 0
  • Batterier: 0, 100, 90, 0
  • Restaffald: 0, 0, 0, 100

Find sorteringsvejledninger og plakater til ophæng

Sorteringsfolder

Sorteringsliste til køleskabet

Sorteringsliste til storskrald

Glas, plast, metal

Papir og småt pap

Batterier

Restaffald

Nej tak til blød plast

Fælles beholdere

Nedgravede beholdere_1

Nedgravede beholdere_2

Sortering_de fem tommelfingerregler

Tøm posen

In English

Sorting guide

Small sorting guide

Sorting list bulky waste

Waste sorting_the five rules of thumb