Sommerhuse

Ved sommerhuse, der allerede er registreret som sommerhuse i BBR, har du mulighed for at vælge affaldsordning efter, hvor meget du benytter dit hus.
 

I forbindelse med databehandling af dine svar til AffaldVarme Aarhus, skal vi jf. Databeskyttelsesforordningen informere dig om en række detaljer i vores håndtering af dine oplysninger og oplyse dig om dine rettigheder i den forbindelse.


Hvad indhenter vi og hvorfor?

Vi behandler dine indtastede personoplysninger, så vi behandler din henvendelse om bestilling af tømning af affaldsbeholdere ved sommerhus. 

Vores behandling af personoplysningerne sker på baggrund af Databeskyttelseslovens artikel 6, stk. 1, litra a (samtykke).

Oplysningerne i elektronisk form er fysisk opbevaret sikkert hos vores leverandører. Oplysningerne bliver også behandlet hos vores leverandører.


Du kan få slettet din kommentar

Du har ret til at anmode om indsigt i oplysningerne vi har om dig.

Du har ret til at anmode om berigtigelse eller sletning af oplysningerne: Navn, e-mailadressen og kommentaren. 

Det samtykke du har givet til behandlingen, kan til en hver tid trækkes tilbage.

Hvem anvender dit Navn, e-mailadresse og kommentar?

Den dataansvarlige er:

AffaldVarme Aarhus
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand

Telefon: 77 88 10 10
E-mail: kontakt@affaldvarme.dk

Har du spørgsmål i forbindelse med AffaldVarme Aarhus' behandlinger af dine oplysninger, kan du også kontakte os på e-mailadresse kontakt@affaldvarme.dk.

Du skal slutteligt vide, at det er muligt at klage til Datatilsynet over behandlingen af personoplysningerne.