Du får to affaldsregninger om året. Ved hver regning betaler du et halvt år forud (aconto-opkrævning). På den efterfølgende regning betaler du dit samlede forbrug fratrukket det, du har betalt forud, og du betaler på ny forud for det næste halve år.

Download