Det er bygherrens ansvar, at der foretages de nødvendige anmeldelser, uanset om det er rådgivere, entreprenører eller håndværkere, der styrer og udfører arbejdet.