Du skal anmelde dit byggeaffald til kommunen, senest to uger inden du renoverer eller river ned. Det giver sikkerhed for, at kommunen får mulighed for at vejlede dig i, hvordan du skal håndtere affaldet, så miljøskadelige stoffer fra byggeaffaldet ikke spredes.

Tjek om bygningen er bygget eller renoveret i perioden mellem 1950 og 1977. Hvis det er tilfældet, er der risiko for, at der har været anvendt det skadelige stof PCB. Anmeldelsen skal derfor suppleres med en screening og evt. en kortlægning for PCB.

Det er bygherrens ansvar, at der foretages de nødvendige anmeldelser, uanset om det er rådgivere, entreprenører eller håndværkere, der styrer og udfører arbejdet.

Læs i denne folder, hvad du skal gøre før, under og efter et byggeri eller ombygning: