Disse 5 typer el-pærer kan ofte se ens ud, men de skal affaldssorteres forskelligt:

  • Elsparepærer (A-pærer) afleveres som "farligt affald" på en genbrugsstation.
  • LED-pærer afleveres som "farligt affald" på en genbrugsstation.
  • Lysstofrør afleveres som "farligt affald" på en genbrugsstation.
  • Halogenpærer afleveres som restaffald eller kan afleveres på en genbrugsstation.
  • Glødepærer afleveres som restaffald eller kan afleveres på en genbrugsstation.

Se hvordan du sorterer dit affald i vores sorteringsguide