Farligt affald kan være

 • Lysstofrør
 • Elsparepærer
 • Maling, lak og lim
 • Batterier
 • Spraydåser
 • Medicinrester

Farligt affald må ikke smides i det almindelige restaffald eller hældes i afløb. Det skal altid afleveres til særlig behandling. Det farlige affald sendes til behandling på godkendte anlæg. Her sørger specialuddannet personale for, at det ikke skader vores miljø.

Farligt affald er f.eks.

 • lysstofrør
 • elsparepærer
 • maling, lak og lim
 • batterier
 • spraydåser
 • medicinrester

Genbrugsstationerne tager imod alle typer farligt affald, undtagen medicinrester, som skal afleveres på apoteket.

 

I storskraldsordningen kan du få afhentet:

 • maling, lak og lim
 • spraydåser
 • batterier (kan også afleveres i de nedgravede affaldsbeholdere eller i en klar, lukket plastpose på låget af din affaldsbeholder)

 

Når du skal af med det farlige affald, kan du aflevere det i den emballage, du har købt det i.

Hvis du ikke længere har originalemballagen, er det en god idé at mærke den nye emballage, så det tydeligt fremgår, hvad den indeholder. På den måde sikrer du, at affaldet bliver korrekt behandlet.