Aflevering

  • Har du egne affaldsbeholdere, skal du aflevere glas, plast og metal i din beholder til genanvendeligt affald.
  • Bor du i boligforening, andelsforening eller lignende afleverer du glas, plast og metal i jeres fælles affaldsbeholdere.
  • Bor du i Midtbyen og bruger de nedgravede affaldsbeholdere, skal glas, plast og metal afleveres i samme beholder.

Husk at skrue metallåg og plastiklåg af, inden de kommer i affaldsbeholderen. Det bliver senere sorteret fra hinanden.

Du kan også aflevere glas, plast og metal på genbrugsstationerne.

Hvor rent skal det være?

Alt glas, plast og metal skal være let rengjort og fri for væsker og madrester, inden det afleveres. Du kan evt. skylle det i en smule koldt vand eller lade det stå i blød og genbrug gerne vandet til at skylle flere ting.


Ingen plastikposer

Glas, plast og metal skal lægges løst i affaldsbeholderen. Genbrug rene plastikposer eller aflever dem på en genbrugsstation. Er posen beskidt, skal den i restaffald.

Stil ikke affald ved nedgravede affaldsbeholdere

Når du afleverer glas, plast og metal i nedgravede affaldsbeholdere, er det vigtigt, at du ikke efterlader papkasser, poser eller andet affald ved beholderne.

Hvis beholderne er overfyldte eller der står affald ved siden af, kan du kontakte KundeserviceAffald.

 

+ Glasflasker

+ Syltetøjsglas

+ Konservesglas

+ Glasskår

+ Plastflasker

Plastbøtter

Plastbakker

Plastdunke

Plastlåg

Engangsservice af plast (hvis det er let rengjort)

Øl- og sodavandsdåser

Konservesdåser

Metallåg

Foliebakker og aluminiumsbakker

Kapsler

Sølvpapir/alufolie (rent)

- Keramik og porcelæn (afleveres på genbrugsstationerne eller skal hentes af storskrald)

- Elpærer (afleveres på en genbrugsstation)

- Plastikposer (genbrug gerne dine poser. Rene poser kan afleveres på en genbrugsstation eller hentes af storskrald, beskidte poser skal i restaffald)

- Plastfolier (rent plastfolie/blødt plastik kan afleveres på en genbrugsstation eller hentes af storskrald, beskidt plastfolie skal i restaffald)

- Tuber (fra f.eks. tandpasta og mad, skal i restaffald)

- Emballage fra kemikalier og maling (afleveres på en genbrugsstation eller hentes af storskrald)

- Spraydåser (er farligt affald og skal afleveres på en genbrugsstation eller hentes af storskrald)

- Kaffekapsler (tager producenten dem ikke retur, skal de afleveres i restaffald)