Husejer forstås i her som en ejer af:

  • Fritliggende enfamiliehus
  • Dobbelthus
  • Blandet bolig og erhverv eller anden bygning til helårsbeboelse, herunder helårsbeboelse i sommerhus
  • Rækkehus
  • Stuehus til landejendom

Bestilling

Bestil en beholder til haveaffald

Beholderen til haveaffald bliver tømt hver 4. uge. Se hvad det koster under "Haveaffald":

Bemærk at en række krav til adgangsvejen skal være opfyldt, for at du kan bestille.

Bor du i forening?

Bor du et sted med fælles renovationsordning, f.eks. en boligforening -så kontakt din forening eller udlejer, før du bestiller, for at få en aftale om opstilling af beholdere til haveaffald.

Bor du i kolonihave?

Hvis du gerne vil have din egen beholder til haveaffald i din kolonihave, skal du kontakte KundeserviceAffald.

Hvad med sommerhus?

Ordningen gælder også for sommerhuse i Aarhus Kommune. Der bliver også her afhentet fra marts til og med november måned. Ordningen kan ikke begrænses til et halvt år som for restaffald.

Hvad må komme i beholderen?

Beholderen må kun benyttes til haveaffald, der kan komposteres. Det vil sige: 

  • Ukrudt og græs
  • Grene, staudeklip og hækafklip
  • Nedfaldsfrugt
  • Potteplanter uden potter og skåle

Haveaffaldet må ikke emballeres.

Sammen med beholderen får du en sorteringsvejledning til haveaffald.

Tømning

Tømningsperioden er fra marts til og med november, med afhentning hver 4. uge. Der er således 10 årlige tømninger jævnt fordelt i perioden. Du kan bestille ekstra tømninger mod betaling.