Inden for Ringgaden

Bor du inden for Ringgaden, kan du få afhentet dit juletræ med storskraldsordningen hele januar måned. Afhentning kan bestilles ved at klikke på dette link: 

Uden for Ringgaden

Bor du uden for Ringgaden, skal du selv skaffe dig af med juletræet. Det skal afleveres på en genbrugsstation nær dig.