Har du egne affaldsbeholdere, skal du aflevere papir og småt pap i din beholder til genanvendeligt affald.

Bor du i boligforening, andelsforening eller lignende, skal du aflevere papir og småt pap i jeres fælles beholdere. Kontakt din boligforening, kolonihaveforening eller udlejer for at få mere information.

Bor du i Midtbyen og bruger de nedgravede affaldsbeholdere, skal du aflevere papir og småt pap i samme beholder.

Du kan også aflevere papir og pap til genanvendelse på genbrugsstationerne. 

Stil ikke affald ved nedgravede affaldsbeholdere

Efterlad ikke papkasser, poser, løse stakke af aviser, reklamer eller andet affald. Hvis kuber eller nedgravede beholdere er overfyldte eller der står affald ved siden af, kan du kontakte KundeserviceAffald.

Ingen plastikposer

Papir og småt pap skal lægges løst i beholderen. Genbrug din pose eller læg den i restaffald, hvis den er beskidt.

+ Aviser
+ Breve
+ Bøger
+ Engangsservice af pap (hvis det er tørt og rent)
+ Gavepapir (gavebånd og tape skal i restaffald)
+ Kopipapir
+ Kuverter (også rudekuverter)
+ Småt pap (tørt og rent)

+ Beskidt og vådt papir*
+ Beskidte pizzabakker
+ Pap fra take-away mad
+ Mælkekartoner
+ Juicekartoner

*) Er der madrester eller væsker på papiret, skal det i restaffald.

Stort pap, som ikke kan komme i beholderen, skal afleveres til storskrald eller på en genbrugsstation.