Restaffald er det, der er tilbage, når du har sorteret papir, glas, plast, metal og miljøfarligt affald fra.

Affald, som du plejer at komme i din affaldsbeholder, men som er for stort til små affaldsposer, kan du emballere i større plastsække og derefter lægge i den sædvanlige affaldsbeholder. Restaffaldet bliver brændt af på affaldsenergianlægget i Lisbjerg og bliver til fjernvarme.

Skær større emner i stykker, før du lægger dem i sækken. Husk også at slå en knude på sækken.

Skarpe genstande skal være forsvarligt emballeret.

 • mælke- og juicekartoner
 • madrester
 • pizzabakker
 • få glasskår (indpakket i avis)
 • vådt køkkenrullepapir
 • engangsservice (hvis det er beskidt, ellers kan det sorteres og afleveres i beholderen til plast)
 • aske fra brændeovne og askebægre
 • fuglesand
 • kattegrus
 • korkpropper
 • bleer og hygiejnebind
 • snavset papir og pap
 • cigaretter
 • støvsugerposer

Målet er mere genbrug og mindre mængder af affald i affaldsbeholderen, som sendes til forbrænding.

Brug genbrugsstationerne og ordningerne for papir, glas, storskrald og farligt affald, så mere bliver genanvendt. Vælg i menuen og læs mere om ordningerne.

Kartoffelskræller, madrester o. lign. kan kommes i en kompostbeholder.

Hvis du får behov for at få hentet mere restaffald, end der kan være i din beholder, kan du bestille afhentning af en eller flere sække med restaffald.

Du skal bestille det senest to dage før din beholder tømmes, for at skraldemanden kan tage sækken med.

Bind sækken med en knude og stil den frem ved din beholder med restaffald. Bemærk at sækken max. må veje 11 kg.

Bestil afhentning

Log på med dit NemID og tryk på ”Bestil afhentning af ekstra restaffald”.

En afhentning af en sæk med restaffald koster 30 kr. pr. sæk.

Du kan også købe sækkemærker på genbrugsstationerne, ved Borgerservice på DOKK1 eller på bibliotekerne i Højbjerg, Risskov, Viby og Åbyhøj.

Har du spørgsmål, kan du kontakte KundeserviceAffald på kundeserviceaffald@affaldvarme.dk eller telefon 89 40 16 00.

Køkkenkværne er forbudt i Aarhus Kommune, fordi spildevandssystemet ikke er forberedt til at modtage organisk affald fra husholdninger.