• Bygge- og anlægsaffald, sanitet og køkkenelementer
  • Døre og vinduer
  • Haveaffald
  • Skarpe genstande
  • Husholdningskemikalier og bekæmpelsesmidler
  • Lysstofrør og energisparepærer
  • Medicinrester (aflever på apoteket)
  • Småt brændbart (aflever i restaffald)
  • Træpaller