Regulativ for husholdningsaffald er vedtaget i Aarhus Byråd og bygger på den landsdækkende affaldsbekendtgørelse.

Regulativ for husholdningsaffald i høring

Aarhus Byråd har den 24. juni 2020 besluttet at sende regulativ for husholdningsaffald i offentlig høring. Alle der er interesseret kan komme med bemærkninger til regulativet.
Se hvordan du kommer med bemærkninger (nyt vindue)