Regulativ for husholdningsaffald er vedtaget i Aarhus Byråd og bygger på den landsdækkende affaldsbekendtgørelse.