Når du planlægger boligbyggeri - eller renoverer - så tænk affald ind fra starten.

Gennem forhåndsdialog med AffaldVarme Aarhus skal affaldsløsningen fastlægges for alle boligbyggerier. Herunder ændringer af en bebyggelses nuværende affaldsløsning.

Affaldsløsningen skal som minimum redegøre for:

  • Kapacitetsbehov
  • Valg af materiel til restaffald og genanvendeligt affald som f.eks. glas/plast/metal og papir/småt pap
  • Placering af materiel

Affaldsløsningen afhænger af, hvor i Aarhus Kommune byggeriet ligger, da der findes både offentlige og private affaldsløsninger. Se: