Når du planlægger boligbyggeri - eller renoverer - så tænk affald ind fra starten. Der skal foreligge en godkendt beskrivelse af affaldsløsningen i alle boligbyggerier. Dette gælder også ved væsentlig ændring af en bebyggelses nuværende affaldsløsning.

Beskrivelsen skal som minimum indeholde:

  • Kapacitetsbehov
  • Valg af materiel til restaffald, glas/plast/metal og papir/småt pap
  • Placering af materiel

Affaldsløsningen afhænger af hvor i Aarhus Kommune byggeriet ligger, da der findes både offentlige og private affaldsløsninger. Se: