Denne affaldsløsning kan omfatte både husholdningsaffald og/eller eksempelvis en fælles sorteringsgård.

En fælles affaldsløsning afregnes direkte med de enkelte deltagende ejere (tinglyste ejere) via en fordelingsnøgle. Fordelingsnøglen vil typisk være ligelig fordeling efter antal eller ulige fordeling efter boligstørrelse.

Hvis der oprettes en fælles affaldsløsning mellem flere ejerforeninger fordeles den samlede udgift efter ønsket fordelingstal – eksempelvis efter antal lejligheder i de enkelt deltagende ejerforeninger.

Kontakt KundeserviceAffald og hør mere om mulighederne.

En fælles løsning for affald kræver en underskrevet aftale. Hent den her: