Ligger bebyggelsen i et område, hvor affaldshåndtering for husholdninger bliver omfattet af de offentlige nedgravede affaldsbeholdere, indebærer dette, at:

  • AffaldVarme Aarhus leverer, etablerer og drifter de nedgravede affaldsbeholdere i området til restaffald, glas/plast/metal og papir/småt pap.
  • AffaldVarme Aarhus forpligter sig til at renholde og vedligeholde de nedgravede beholdere.
  • Ejendomme inden for området er forpligtet til at være tilmeldt de offentlige nedgravede beholdere.

Det forventes derfor ikke, at bygherre selv etablerer en affaldsordning. Dog anbefaler vi, at der indtænkes arealer til håndtering af storskrald og evt. indsamling af stort pap.

Ejendomme med affaldsskakte og skraldesug kan dog undtages tilmeldingspligten.

Se Regulativ for husholdningsaffald

Bemærk

Erhvervsejendomme i området skal have egen ordning:

Se Regulativ for erhvervsaffald

Erhvervsaffald og husholdningsaffald må IKKE blandes, og det anbefales derfor at indtænke arealer til håndtering af erhvervsaffald.

Kontakt for afklaring

AffaldVarme Aarhus skal kontaktes for afklaring af ordning, inden byggetilladelse kan gives.