Gennem forhåndsdialog med AffaldVarme Aarhus skal affaldsløsningen fastlægges for alle boligbyggerier. Herunder ændringer af en bebyggelses nuværende affaldsløsning.

Affaldsløsningen skal som minimum redegøre for:

 • Kapacitetsbehov
 • Valg af materiel til restaffald og genanvendeligt affald som f.eks. glas/plast/metal og papir/småt pap
 • Placering af materiel

Kontaktinformation til AffaldVarme Aarhus

Telefon: 77 88 10 10

E-mail: affald@affaldvarme.dk

Ved bebyggelser med fælles affaldshåndtering baseres løsningen ofte på to traditionelle systemer:

 • 4-hjulede beholdere på 660L.
 • Helt eller delvist nedgravede affaldsbeholdere, i form af 3-5m³ nedgravede beholdere. Eksempelvis svarende til de offentlige nedgravede beholdere der står i Aarhus midtby. 

Se beholdere til fælles løsninger for affald:

For at beregne hvor mange beholdere en bebyggelse har brug for, kan du benytte nedenstående nøgletal.

Beregningsgrundlaget er sat ud fra, hvor meget affald der i gennemsnit genereres.

En husstand:

 • Restaffald: 90L pr. husstand med tømning hver uge
 • Papir/småt pap: 40L pr. husstand med tømning hver 14. dag
 • Glas/plast/metal: 40L pr. husstand med tømning hver 14. dag

Et værelse, ungdomsbolig mv. under 40m²:

 • Restaffald: 65L pr. værelse med tømning hver uge
 • Papir/småt pap: 30L pr. værelse med tømning hver 14. dag
 • Glas/plast/metal: 30L pr. værelse med tømning hver 14. dag

Beholdere til restaffald og genanvendeligt affald (glas/plast/metal og papir/småt pap) skal som udgangspunkt stå samlet.

Ved fælles affaldsløsninger gælder desuden, at affaldsbeholdere højest må placeres 75 meter fra fjerneste hoveddør. Vær opmærksom på, at der kan være behov for flere affaldsøer for at kunne overholde dette afstandskrav i en større bebyggelse.

Se Retningslinjer for husholdningsaffald

En væsentlig faktor ift. affaldshåndtering er tømningssituationen. 

Kørevej

En kørevej skal udformes, så den mindst er 3,6 meter bred og har en frihøjde på 4,2 meter.

Køreveje skal overholde "Vejlovens Regler for lastbiler op til 10 meter" ved brug af 660L affaldsbeholdere på 4 hjul.

Ved brug af nedgravede affaldsbeholdere skal køreveje overholde "Vejlovens Regler for lastbiler op til 12 meter", da renovationskøretøjet er specialbygget til kranløsninger.

Vægtfaktor 

Vejanlæg skal dimensioneres til renovationsvogne som vejer op til 32 tons.

Ved brug af nedgravede beholdere skal der tillige tages hensyn til en punktlast på op til 20 tons ved støtteben (35x35cm).

Det er særligt vigtigt at bemærke den høje vægt og punktlasten, hvis der planlægges parkeringskælder under vejanlægget.

Regler ved forskellige affaldssystemer

Ved brug af 660L affaldsbeholdere er det vigtigt, at adgangsveje til de enkelte affaldsbeholdere overholder "At-vejledning D.2.24-2 om indretning og brug af dagrenovationssystemer."

Dette medfører bl.a. krav til manøvrepladser omkring affaldsbeholderne samt fast og jævn belægning uden trin og kanter mv.

Se At-vejledning

Ved brug af nedgravede affaldsbeholdere skal "Retningslinjer for etablering af nedgravede affaldsløsninger" overholdes.

Se Retningslinjer

Særlige forhold ved etablering af nedgravede løsninger:

 • Afstand fra beholderens tømningskrog til midten af lastbilen (kranen) må maksimalt være 7 meter. Der må ikke være cykelsti eller parkering mellem beholderne og tømningsbilen.
 • Tømningsbilen skal holde med siden til beholderne når de skal tømmes – derfor må beholderne ikke placeres i bageste hjørner af p-pladser mv.
 • Tømningsbilen skal ikke bakke, princippet er front ind – front ud. Bakning i vendeplads er undtaget.
 • Der skal være en frihøjde på mindst 10 meter ved beholderne.
 • Af hensyn til brugerne skal der være fri passage på 1 meter omkring den enkelte beholder.
 • Af hensyn til tømningen skal der være en respektafstand på mindst 1 meter fra dækplade til parkeringsbåse, trækroner, lygtepæle, skure, udhæng, altaner mv.