Skab en sorteringsgård i større bebyggelser

Større bebyggelser kan skabe et område, hvor beboerne kan aflevere andet affald end det der i forvejen bliver indsamlet. Det kunne være:

  • Stort jern og metal
  • Stort pap
  • Elektronik
  • PVC
  • Stort brandbart
  • Farligt affald
  • Hårde hvidevarer

Sorteringsområdet kan være stort eller lille, bemandet eller ubemandet. Det kan være hegnet ind eller indrettet i et rum i bebyggelsen.

Få råd og vejledning af AffaldVarme Aarhus, hvis I ønsker at etablere en sorteringsgård.

Se beholdere til fælles løsninger for affald

Piktogrammer på affaldsbeholdere

Det er bygherres/ejers pligt at sætte korrekt skiltning på egne affaldsbeholdere samt at undervise og informere beboerne om gældende affaldsløsning, inden de flytter ind.

For at minimere fejlsortering og undgå at bruge unødig tid på oprydning er det meget vigtigt, at skiltningen er entydig og let forståelig – det kan også være der kræves skiltning på et andet sprog.

AffaldVarme Aarhus opfordrer til at bruge de piktogrammer og klæb, som er gældende for Aarhus Kommune. Alle filer kan hentes her: