På AffaldsCentret

Arrangøren af loppemarkedet skal opsamle affaldet i ophalercontainere og stå for transport af containere til AffaldsCentret. Organisationen betaler udgifter til containere og transport.

Organisationer uden CVR-nummer eller organisationer registreret med branchekode 949900 i CVR.

Det er gratis at aflevere affaldet fra loppemarkeder til AffaldsCentret for:

  • frivillige organisationer uden CVR nr. og
  • virksomheder, der er registreret i CVR som "Frivillig ordning" eller "Forening" med branchekoden 949900 og 0 ansatte.

Organisationen skal udfylde blanketterne nedenfor og indsende dem til vejerbod@mtm.aarhus.dk

Organisationer med CVR-nummer og øvrige branchekodenumre

Øvrige frivillige organisationer kan aflevere affaldet fra loppemarkeder på AffaldsCentret mod betaling.

På genbrugsstationerne

Frivillige organisationer kan bruge genbrugsstationerne med biler, der højst vejer 3.500 kg. Reglerne er:

Foreningen Brugsting
Medlemmer af Foreningen Brugsting skal benytte samme genbrugsstation, som de afhenter brugsting fra. Samme sted må medlemmerne aflevere overskydende effekter, dvs. ting, som straks er sorteret fra som "ikke salgbare", eller som uden held er forsøgt solgt.

Medlemmerne skal have et mærkat fra Brugsting.

Du kan læse om foreningen Brugssting her.

Andre organisationer
Alle andre frivillige organisationer skal betale for at aflevere affald fra loppemarkeder på genbrugsstationerne i Aarhus Kommune.

AffaldVarme Aarhus tilbyder to løsninger: SMS-ordning og abonnementsordning. Læs mere om ordningerne her:

SMS-ordning (Betaling pr. besøg)

Abonnementsordning (Betaling pr. år)

Se takster for brug af genbrugsstationerne