Affaldsordninger

Affald er i mange tilfælde en værdifuld ressource, og som virksomhed har I derfor pligt til at sortere, så ressourcerne så vidt muligt ikke går tabt.

Affaldshierarkiet angiver, hvordan man som udgangspunkt opnår det bedste miljømæssige resultat, når man skal håndtere og behandle affald.

Affaldshierarkiet er:

  • Forberedelse til genbrug
  • Genanvendelse
  • Anden nyttiggørelse (fx opfyldning ved anlæg af veje)
  • Bortskaffelse (Forbrænding eller i sidste ende deponering)