Affald, som ikke kan genanvendes og ikke er forbrændingsegnet. 

Eksempelvis:

  • asbestholdigt affald f.eks. eternittagplader
  • ikke genanvendeligt pvc-plast
  • forurenet byggeaffald f.eks. fra skorstene

Affald til deponering må ikke sammenblandes med genanvendeligt eller forbrændingsegnet affald. Selv små mængder affald til deponering kan ødelægge et helt læs genanvendelige materialer, ligesom affald til deponering kan give driftsproblemer på affaldsenergianlægget. 

Mindre mængder

Mindre mængder affald til deponering kan afleveres på genbrugsstationerne.

Find nærmeste genbrugsstation.

En anden mulighed er at aflevere mindre mængder til deponi til:

Aarhus Affalds- og Genanvendelsesanlæg A/S
Ølstedvej 20 B
8200 Aarhus N

Anlægget ligger på AffaldsCentret. Se kort og åbningstider.

Større mængder

Større mængder affald til deponering anvises til aflevering på:

Glatved Losseplads
Nymandsvej 11
8444 Balle

Inden aflevering skal affaldet deklareres. Det kan ske online på Reno Djurs' hjemmeside, www.renodjurs.dk. Herfra kan du også udskrive og udfylde en deklaration. 

Reno Djurs' hjemmeside

Affaldsproducenter, som jævnligt har ensartet affald til deponering, kan kontakte AffaldVarme Aarhus for at få en deklaration.