Det er bygherrens ansvar, at der foretages de nødvendige anmeldelser, uanset om det er rådgivere, entreprenører eller håndværkere, der styrer og udfører arbejdet.

Byggeaffald skal anmeldes hvis:

  • der er mere end 1 ton affald.
  • bygningen, eller den del af bygningen, der nedrives eller renoveres er større end 10 m2.
  • det omfatter udskiftning af termoruder.

Hvis bygningen er bygget eller renoveret i perioden mellem 1950 og 1977, skal anmeldelsen suppleres med en screening og evt. en kortlægning for PCB.

Anmeldelse af byggeaffald