Sådan sorteres og bortskaffes byggeaffald


Rene materialer

Afleveres på genbrugsstationer.

 • Uglaserede mur- og tagsten*
 • Beton (inkl. let- og gasbeton)*
 • Jern og metal
 • Gipsplader
 • Stenuld
 • Asfalt
 • Rent glas
 • Pap
 • Emballageplast
 • PVC
 • Rent træ
 • Øvrige genanvendelige materialer

* kan sammenblandes.

Forbrændingsegnet affald

Afleveres på affaldsenergianlægget i Lisbjerg.

 • Urent træ, papir, pap, plast
 • Tomme plastmalerbøtter og –spande
 • Skumplast
 • Træbeton og lignende
 • Andet forbrændingsegnet affald

Forbrændingsegnet affald må sammenblandes.

Deponeringsegnet affald

Afleveres på Glatved Deponi. (Reno Djurs).

 • Glaseret tegl og klinker
 • Keramik og porcelæn
 • Glasuld
 • Sandblæsningssand og lignende
 • Slagger
 • Øvrigt deponeringsegnet affald
 • Eternitplader (nye plader)

Deponeringsegnet affald må sammenblandes.

Forurenede materialer

 • PCB-holdigt brændbart affald (PCB-indhold mindre end 50 ppm) ANMELDEPLIGT 
 • PCB-holdigt affald (PCB-indhold mindre end 50 ppm) ANMELDEPLIGT

Farligt affald

Anmeldes til kommunen. 

 • PCB-holdigt affald (PCB-indhold højere end 50 ppm)
 • Tungmetalholdigt affald der overskrider grænsen for ”farligt affald” (f.eks. bly-indhold på mere end 2500 ppm)
 • Stærkt støvende asbest
 • Eternitplader (asbestholdige)
 • Olie- og kemikalieaffald (f.eks. malingsrester)

Anmeld farligt affald

Grænseværdier for stoffer i byggeaffald

Grænseværdierne bruges til at vurdere om dit affald er rent, forurenet eller farligt og dermed, hvordan det skal håndteres.

Se grænseværdier for stoffer som er typiske i byggeaffald: