PCB er et miljø- og sundhedsskadeligt stof, der ophobes i miljøet. Det blev forbudt i 1977 men måtte fortsat anvendes frem til midt i 1980'erne til forsegling i termovinduer og brandhæmmer i f.eks. kondensatorer.

Screening

I forbindelse med nedrivninger eller renoveringsopgaver skal det derfor undersøges, om arbejdet berører byggeri fra perioden 1950-1977. Et det tilfældet, skal der foretages en screening af, om bygningen indeholder PCB.

Kortlægning og anmeldelse

Viser screeningen, at fuger, termovinduer eller andre bygningsdele er eller kan være fra perioden ca.1950-1977, skal der foretages en kortlægning for PCB. Kortlægningen skal foretages af et akkrediteret laboratorium.

Dokumentation for screening samt evt. kortlægning sendes til AffaldVarme Aarhus i forbindelse med anmeldelse af byggeaffald.

Hent skemaer til screening og anmeldelse af byggeaffald her: 

Bortskaffelse

Håndtering og bortskaffelse af PCB-holdigt affald afhænger af indholdet af PCB i affaldet.

Farligt affald med mere end 50 mg PCB/kg

Fugemateriale, rammer fra termovinduer, murværk eller andet affald med mere end 50 mg PCB/kg er farligt affald. Det skal anmeldes til AffaldVarme Aarhus, der anviser korrekt bortskaffelse.

Farligt affald anvises til AffaldsCenter Farligt affald i Lisbjerg eller anden godkendt modtager eller behandlingsanlæg.

Affald med mindre end 50 mg PCB/kg

Murværk og andet ikke-forbrændingsegnet affald med indhold på mellem 0,1 mg PCB/kg og 50 mg PCB/kg anvises til deponering.

Forbrændingsegnet affald med indhold på 0,1 mg PCB/kg - 50 mg PCB/kg skal bortskaffes til forbrænding på affaldsenergianlægget i Lisbjerg. Kontakt Affaldsskonsulenterne ved AffaldVarme Aarhus for konkret anvisning af bortskaffelsen. Se kontaktboks.