Hvad er dagrenovation?

Det er madaffald, brugte fødevareemballager og "almindeligt" affald fra skraldespanden i køkkenet, på toilettet eller på kontoret.

Se reglerne i regulativ for erhvervsaffald

Download Aarhus Kommunes regulativ for erhvervsaffald 

Læs nærmere om hvad du skal være opmærksom på

Alle virksomheder i Aarhus Kommune skal være tilsluttet en ordning for dagrenovation. Affaldet skal bortskaffes mindst hver 14. dag i lukkede beholdere. 

Har virksomheden også genanvendeligt affald, skal den også være tilmeldt en ordning for genanvendeligt affald.

Du skal lave en aftale med en privat transportør eller indsamler om at hente din virksomheds dagrenovation og køre det til affaldsenergianlægget på AffaldsCentret. Afregning for affaldets håndtering og bortskaffelse sker mellem din virksomhed, en transportør og AffaldsCentret.

Du har disse muligheder:

  • Lav en aftale med en registreret transportør eller indsamler om at hente din virksomheds dagrenovation.

Du kan finde en oversigt over registrerede transportører og indsamlere i 

Affaldsregistret

Små virksomheder i Midtbyen kan, i visse tilfælde, blive tilmeldt de nedgravede affaldsbeholdere og aflevere dagrenovation i dem.

Kontakt KundeserviceAffald hvis du vil høre, om din virksomhed kan tilmeldes de nedgravede affaldsbeholdere til dagrenovation.

Skriv til AffaldVarme Aarhus erhvervsaffald@aarhus.dk

eller ring til KundeserviceAffald på 89 40 16 00.

Du skal kunne dokumentere, at din virksomhed har en aftale med en registreret transportør eller indsamler samt evt. er tilmeldt genbrugsstationerne. AffaldVarme Aarhus fører tilsyn og kan forlange at se dokumentationen.