Affald fra elektrisk og elektronisk udstyr, f.eks.:

Store husholdningsapparater:

Køleskabe, vaskemaskiner, tørretumblere, opvaskemaskiner, elradiatorer, store kølemøbler.

Små husholdningsapparater:

Støvsugere, tæppefejemaskiner, strygejern, symaskiner, brødristere, kaffemaskiner, LED-pærer.

It- og teleudstyr:

Printere, pc'ere, telefoner, mobiltelefoner, telefonsvarere, lommeregnere.

Forbrugerudstyr:

Radioer, tv, videoer, forstærkere, musikinstrumenter, båndoptagere.

Belysningsudstyr:

Lysstofrør, lysarmaturer til lysstofrør, kompakt-lysstoflamper, udladningslamper, lavtryksnatriumlamper.

Regelgrundlag

Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 130 af 6. feb. 2014 om håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr samt Aarhus Kommunes "Regulativ for Erhvervsaffald".

Se Regulativ for Erhvervsaffald 

Gå til Dansk Producent Ansvar - Kollektive producentordninger 

Bortskaffelse

Der skelnes mellem to måder at bortskaffe elskrot på:

1. mindre mængder

Mindre mængder elskrot er mængder, der i art og mængde svarer til elskrot fra husholdninger. Mindre mængder af elskrot kan afleveres på genbrugsstationerne via Aarhus Kommunes indsamlingsordning for elskrot.

2. Større mængder

Ved aflevering af større mængder af elskrot skal virksomheden selv arrangere, at affaldet håndteres korrekt på et godkendt behandlingsanlæg.