Forbrændingsegnet affald er affald med en positiv brændværdi, f.eks.:

  • Dagrenovation fra erhverv
  • Ikke genanvendeligt pap, papir og emballage
  • Udefinerbart plast og laminater
  • Ikke brugbare møbler og inventar


Forbrændingsegnet affald omfatter ikke affald, der ved forbrænding kan give miljømæssige problemer, f.eks. trykimprægneret træ, pvc-plast, elektronikaffald eller farligt affald.

Derudover er affald, der er omfattet af krav om frasortering til genanvendelse, ikke forbrændingsegnet affald. Eksempelvis rene fraktioner af pap, papir og emballageaffald samt glas og flasker.

Forbrændingsegnet affald skal bortskaffes til forbrænding på affaldsenergianlægget i Lisbjerg af en registret transportør eller indsamler.

Gå til Affaldsregisteret 

Virksomheder, der er tilmeldt genbrugsstationerne, kan aflevere mindre mængder forbrændingsegnet affald, dog ikke dagrenovation.

Se reglerne i regulativ for erhvervsaffald:

Se adresser og åbningstider på AffaldsCentret og genbrugsstationerne

Småt brændbart

Affaldet brændes uden forudgående behandling. Småt brændbart affald kan blandes med dagrenovation fra erhverv, men ved sammenblanding skal alt affald behandles som

dagrenovation fra erhverv 

Småt brændbart affald må ikke indeholde kompakte emner større end 100 cm x 20 cm x 20 cm.

Stort brændbart

Affaldet er affald med indhold af store emner, dog ikke kompakte emner større end 300 cm x 125 cm x 20 cm. og en maksimal vægt på 80 kilo. Affaldet skal neddeles, inden det kan forbrændes og skal derfor altid indvejes som "stort brændbart".

Stort brændbart affald kan afleveres på affaldsenergianlægget eller hos Aarhus Affalds- og Genanvendelsesanlæg A/S v/Marius Pedersen A/S. Begge anlæg ligger ved AffaldsCenter på Ølstedvej 20 og indvejes her.

Se adresser og åbningstider på AffaldsCenter

Afregningen for affaldets håndtering og bortskaffelse sker direkte mellem AffaldsCenter eller Aarhus Affald- og Genanvendelsescenter A/S og transportør og affaldsproducent.