Hvad er genanvendeligt affald?

Det er alt det, som du kan sortere fra dit affald til genanvendelse. F.eks. glas, plast, metal, træ, papir, pap og organisk affald.

Hvornår skal en virksomhed være tilmeldt en ordning for genanvendeligt affald?

  • Har din virksomhed genanvendeligt affald, skal du lave en aftale om afhentning med en privat transportør eller indsamler, som skal køre det til et behandlingsanlæg/aftager.
  • Du kan finde en oversigt over registrerede transportører og indsamlere i Affaldsregistret 
  • Din virksomhed kan også blive tilmeldt genbrugsstationerne, og så skal du aflevere det genanvendelige affald der. 

Reglerne for genanvendeligt affald reguleres gennem den landsdækkende affaldsbekendtgørelse.

Tilmeld til genbrugsstationerne

Dokumentation

Du skal kunne dokumentere, at din virksomhed har en aftale med en registreret transportør eller indsamler eller er tilmeldt genbrugsstationerne. AffaldVarme Aarhus fører tilsyn og kan forlange at se dokumentationen.

Kontakt os

Har du spørgsmål, kan du kontakte erhvervskonsulenterne.