Konsulenterne kan blandt andet vejlede om:

 • håndtering af byggeaffald
 • håndtering af erhvervsaffald 

Du kan kontakte konsulenterne og få en generel dialog om affald.

Ring og aftal tid for et besøg i din virksomhed.

Kontakt om generelle områder

byggeaffald@aarhus.dk

Telefonisk henvendelse gennem KundeserviceAffald. Spørg efter Affaldskonsulenterne

Tlf. 89 40 16 00 

Byggeaffald

 • Forhåndsdialog inden nedrivnings- eller renoveringsarbejde
 • Anmeldelse af byggeaffald
 • Håndtering af PCB og andre miljøfremmede stoffer
 • Anvisning af affald
 • Genanvendelse af slagger 

Erhvervsaffald

 • Konkrete bortskaffelsesmuligheder for affaldstyper
 • Hjælp til klassificering af affald
 • Vejledning om sortering af affald
 • Vejledning om håndtering af udvalgte affaldstyper
 • Gennemgang af virksomhedens affaldshåndtering