Transportører og indsamlere skal kunne dokumentere de transporterede mængder affald.

Transportører skal være registreret i Affaldsregistret.

Indsamlere af affald skal også være registreret i Affaldsregistret. Både transportører og indsamlere skal indberette indsamlede mængder i Affaldsdatasystemet.