Hvad er brændbart affald?

  • Dagrenovation fra erhverv
  • Ikke genanvendeligt pap, papir og emballage
  • Udefinerbart plast og laminater
  • Ikke brugbare møbler og inventar

Forbrændingsegnet affald omfatter ikke affald, der ved forbrænding kan give miljømæssige problemer, f.eks. trykimprægneret træ, pvc-plast, elektronikaffald eller farligt affald.

Derudover er affald, der er omfattet af krav om frasortering til genanvendelse, ikke brændbart affald. Eksempelvis rene affaldstyper af pap, papir, træ og plastaffald.

Kom af med det brændbare affald

Store mængder brændbart affald skal bortskaffes til forbrænding på affaldsenergianlægget i Lisbjerg af en registret transportør eller indsamler. Se hvad I skal være opmærksom på.

I kan aflevere mindre mængder brændbart affald på kommunens genbrugsstationer, dog ikke større end 100 cm x 20 cm x 20 cm. Husk at jeres virksomhed skal være tilmeldt genbrugsstationerne.

Afregningen for affaldets håndtering og bortskaffelse sker direkte mellem AffaldsCenter og transportør og affaldsproducent.