I skal som virksomhed være tilmeldt genbrugsstationerne for at kunne bruge dem. I kan enten tilmelde jer abonnementsordningen, sms-ordningen eller engangsbesøg.

Byggeaffald

Uglaserede mur- og tagsten*
Beton (inkl. let- og gasbeton)*
Jern og metal
Gipsplader
Stenuld
Asfalt
Rent glas
Pap
Emballageplast
PVC
Rent træ
Øvrige genanvendelige materialer

* kan sammenblandes.

Elektronikaffald

Hvis I har elektronikaffald, der i art og mængde svarer til elektronikaffald fra husholdninger, kan I aflevere mindre mængder af elektronikaffald på genbrugsstationerne. Husk at I som virksomhed skal være tilmeldt genbrugsstationerne.

Affald til deponi

I kan aflevere mindre mængder affald til deponi på genbrugsstationerne, hvis I er tilmeldt genbrugsstationerne.