Dagrenovation kan f.eks. være brugte fødevareemballager og "almindeligt" affald fra skraldespanden i køkkenet, på toilettet eller på kontoret.

I skal lave en aftale med en privat transportør eller indsamler om at hente jeres virksomheds dagrenovation og køre det til affaldsenergianlægget på AffaldsCentret. 

Du kan finde en oversigt over registrerede transportører og indsamlere i Affaldsregistret (nyt vindue).

Afregning for affaldets håndtering og bortskaffelse sker mellem din virksomhed, en transportør og AffaldsCentret.

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø fører tilsyn med ordningen (nyt vindue)

Små virksomheder i Midtbyen

I visse tilfælde kan små virksomheder i Midtbyen blive tilmeldt de nedgravede affaldsbeholdere og aflevere dagrenovation i dem.

Kontakt KundeserviceAffald hvis I vil høre, om jeres virksomhed kan blive tilmeldt de nedgravede affaldsbeholdere til dagrenovation.

Skriv til AffaldVarme Aarhus erhvervsaffald@affaldvarme.dk eller ring til KundeserviceAffald på 77 88 10 10.