I skal opbevare dokumentation for aflevering af farligt affald på virksomheden i mindst tre år. Aarhus Kommune, Teknik og Miljø kan bede om at se oplysningerne.

Transport af farligt affald skal foretages efter de gældende regler om transport af farligt gods (ADR).

Se Regulativ for erhvervsaffald

Anmeld farligt affald

Sådan anmelder I farligt affald til Aarhus Kommune, Teknik og Miljø (nyt vindue)

Sådan søger I om fritagelse

Ønsker I at blive fritaget for den kommunale ordning, kan I læse, hvordan I søger hos Aarhus Kommune, Teknik og Miljø.
Se om I kan søge om fritagelse (nyt vindue)

Har I brug for oplysninger om selve transporten af farligt affald, kan I kontakte Affaldscenter, Farligt affald på telefon 89 40 16 68.

Klinisk risikoaffald kan være:

  • skærende og stikkende genstande
  • vævsdele
  • meget vådt (dryppende ved sammenpresning) engangsmateriale, hvor væden udgøres af vævsvæske, pus eller blod fra patienter
  • ikke inaktiveret laboratorieaffald og lign., indeholdende bakterie, vira eller vaccine
  • øvrigt affald, der ved direkte kontakt kan indebære en særlig smitterisiko ved håndteringen

Sådan kommer du af med klinisk risikoaffald

Hvem skal bruge ordningen?

Olie- og benzinudskillere er omfattet af en obligatorisk registrerings-, kontrol- og tømningsordning. Enhver grundejer, der har olie/benzinudskillere tilkoblet sin ejendoms afløbssystem, er forpligtet til at benytte ordningen.

Ordningen administreres af AffaldsCenter Farligt affald. Se kontaktboks.

Fritagelse

Ønsker man at få udskilleren tømt og kontrolleret af et andet firma end Farligt affald, skal man have en fritagelse fra tømningsordningen.

Fritagelsen søges ved henvendelse til AffaldVarme Aarhus. Fritagelsen gælder så længe aftalen med modtageanlægget løber. Herefter kan virksomheden søge om en ny fritagelse.

Skriv til byggeaffald@aarhus.dk