Småproducenter:

Producenter af mindre mængder af stikkende og skærende genstande samt affald, der kan være smitteførende.

Med mindre mængder menes affald, der opsamles og opbevares i specielle 30 liters papemballage. Småproducenter omfatter læge-, tandlæge- og dyreklinikker, akupunktører, plejehjem, landbrug med dyrehold mv.

Sådan kommer du af med affaldet

Klinisk risikoaffald fra småproducenter er omfattet af en kommunal indsamlingsordning, som alle småproducenter skal være tilmeldt.

AffaldsCenter Farligt affald administrerer ordningen. Småproducenter skal have afhentet efter behov, dog mindst én gang årligt for at undgå ophobning. Afhentning bestilles hos AffaldsCenter Farligt affald. Se kontakt.

Ønsker du at bruge en anden indsamler?

Småproducenter, der ønsker at benytte anden ordning end den kommunale indsamlingsordning, kan søge om fritagelse hertil hos AffaldVarme Aarhus.

Skriv til byggeaffald@aarhus.dk

Storproducenter:

Producenter af vævsaffald og større mængder andet klinisk risikoaffald, der opsamles og opbevares i beholdere eller emballager der kan være større end 30 liters papemballager. Storproducenter omfatter typisk hospitaler og forskningsinstitutioner.

Storproducenter er fritaget fra indsamlingsordningen og skal selv forestå bortskaffelsen af det kliniske risikoaffald via godkendt indsamler/transportør.

Storproducenter af klinisk risikoaffald samt alle producenter af smittebærende affald skal have afhentet affaldet mindst én gang ugentligt.