Småproducenter:

Småproducenter har typisk mindre mængder af stikkende og skærende genstande samt affald, der kan være smitteførende. Det bliver opbevaret i specielle 30 liters papemballage.

Småproducenter omfatter læge-, tandlæge- og dyreklinikker, akupunktører, plejehjem, landbrug med dyrehold mv.

Sådan kommer I af med affaldet

Klinisk risikoaffald fra småproducenter er omfattet af en kommunal indsamlingsordning, som alle småproducenter skal være tilmeldt.

AffaldsCenter Farligt affald administrerer ordningen. Småproducenter skal have afhentet efter behov, dog mindst én gang årligt for at undgå ophobning. I kan bestille afhentning hos AffaldsCenter Farligt affald på telefon 89 40 16 68.

Småproducenter, der ønsker at benytte anden ordning, kan søge om fritagelse hos Teknik og Miljø, Aarhus Kommune.

Se hvordan I søger om fritagelse (nyt vindue)

Særligt for storproducenter:

Storproducenter er typisk hospitaler og forskningsinstitutioner med vævsaffald og større mængder andet klinisk risikoaffald. Storproducenter er fritaget fra indsamlingsordningen og skal selv sørge for at få bortskaffet det kliniske risikoaffald via godkendt indsamler/transportør. Det skal afhentes mindst én gang om ugen.