Genanvendeligt affald er alt det, som I kan sortere fra jeres affald til genanvendelse. F.eks. glas, plast, metal, træ, papir, pap og organisk affald.

Hvornår skal en virksomhed være tilmeldt en ordning for genanvendeligt affald?

  • Har din virksomhed genanvendeligt affald, skal du lave en aftale om afhentning med en privat transportør eller indsamler, som skal køre det til et behandlingsanlæg/aftager.
  • Du kan finde en oversigt over registrerede transportører og indsamlere i Affaldsregistret 
  • Din virksomhed kan også blive tilmeldt genbrugsstationerne, og så skal du aflevere det genanvendelige affald der. Tilmeld til genbrugsstationerne

Reglerne for genanvendeligt affald reguleres gennem den landsdækkende affaldsbekendtgørelse.

Dokumentation

I skal kunne dokumentere, at jeres virksomhed har en aftale med en registreret transportør eller indsamler eller er tilmeldt genbrugsstationerne. Aarhus Kommune, Teknik og Miljø fører tilsyn og kan forlange at se dokumentationen. Kontakt Affaldskonsulenterne i Aarhus Kommune