Aflever farligt affald på genbrugsstationerne

Erhvervsvirksomheder, der er tilmeldt genbrugsstationsordningen, kan aflevere op til 200 kg. farligt affald pr. år på genbrugsstationerne.

Bemærk, at genbrugsstationer ikke tager imod medicinrester og klinisk risikoaffald.

Husk at printe og udfylde en kvittering for aflevering af farligt affald, inden I kommer på genbrugsstationen og få den underskrevet af pladspersonalet.

Farligt affald skal indberettes

Farligt affald skal indberettes i "Genbrugsplads-systemet", hvis virksomheden er tilmeldt genbrugsstationerne.

Log ind og vælg derefter "Farligt affald" i menuen til venstre.

I kan indberette oplysninger før eller efter, at I har afleveret farligt affald på genbrugsstationerne.

Virksomheden får en kvittering på, hvilket og hvor meget farligt affald, I har afleveret på genbrugsstationerne. På den måde kan I til enhver tid dokumentere, at virksomheden har bortskaffet sit farlige affald korrekt.

Andre muligheder for aflevering af farligt affald

Har I mere end 200 kg. farligt affald om året, er det også muligt at aflevere farligt affald på AffaldsCenter Farligt Affald i Lisbjerg. AffaldVarme Aarhus tilbyder en afhenteordning for farligt affald.