• Virksomheder skal være tilmeldt genbrugsstationerne.
 • Virksomheden må kun aflevere eget affald.
 • Virksomheden skal selv aflæsse og sortere affaldet efter pladstilsynets anvisninger.
 • Virksomheden må højst aflevere 200 kg. farligt affald om året.

Farligt affald

 • Farligt affald skal afleveres i tæt, lukket emballage. Typen af affald skal fremgå af emballagen.
 • Farligt affald kan også afleveres på AffaldsCenter Farligt affald mod betaling.
 • Ved aflevering af farligt affald skal virksomheden oplyse affaldstypen og sikre, at oplysningen fremgår af emballagen.

Generelt

 • Der må ikke benyttes lastbiler og biler til stort kørekort. Totalvægt max 3.500 kg. inkl. trailer.
 • Brug trailernet eller få surret affaldet godt fast, så affaldet ikke flyver af traileren på vej til genbrugsstationen.
 • Medbring egne redskaber til aflæsning og oprydning.
 • Pak i klare sække - ikke sorte.
 • Aflever ikke dagrenovation på genbrugsstationen.